Logo Logo

Aktualny skład Rady Seniorów

Na załączonym zdjęciu od lewej: Krystyna Lipkowska - Prudnicki Uniwersytet III Wieku, Stanisław Strap - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kazimiera Birecka - Polski Związek Niewidomych, Edward Bednarski - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Barbara Damszel - Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Stanisław Isalski - Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Regina Sieradzka - Stowarzyszenie Przyjaciół I LO (przewodnicząca Rady), Krystyna Pich - Klub Seniora "Wrzos"przy Prudnickim Ośrodku Kultury, Edward Wójtowicz - Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Stanisław Derda - Uniwersytet Złotego Wieku "Pokolenia", Stanisław Faber - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego i Andrzej Góra - PTTK. Skład Rady uzupełnia nieobecna na zdjęciu: Zofia Bróździak - Kuroczkin - Związek Sybiraków.

Skład Rady SeniorówSkład Rady Seniorów