Logo Logo

O nas - Uniwersytet Złotego Wieku

„Wiek senioralny jest naturalną i wartościową częścią ludzkiej egzystencji,
tak jak dzieciństwo, młodość i lata średnie.
Każda faza życia obejmuje zarówno rozwój, jak też utratę czegoś,
posiadanie możliwości i ograniczeń, ma coś do dania i otrzymywania,
a także jest okresem nabycia określonych praw, jak przypisanych obowiązków.
Konieczne jest zatem aktywne i zobiektywizowane przeciwdziałanie pomijaniu
i wykluczaniu najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu. społecznym
oraz stworzenie warunków, które zapewnią seniorom wysoką jakość życia.
Zmienia się też profil społeczny seniorów – nie mają teraz ochoty rezygnować
z aktywnego życia tylko dlatego, że przybyło im lat...
Są kopalnią wiedzy i doświadczenia. Potrafią doradzić i pocieszyć.
Są przede wszystkim dziadkami dla swych wnuków, ale nie rezygnują
z własnych marzeń. Chcą zwiedzać świat, a nawet się uczyć”.

Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia” adresowany jest do osób w wieku 50+. Celem UZW-P jest integracja i aktywizacja wszystkich tych, którzy w czasie jesieni swojego życia chcą być nadal sprawni intelektualnie i fizycznie oraz żyć efektywnie, efektownie i "wciąż wyrywać się do przodu".

Nasz Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia” ma na celu włączenie emerytów do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia. Warsztaty, seminaria i wykłady stwarzają okazję do nawiązywania nowych przyjaźni i rozwinięcia kontaktów towarzyskich.

Forma spotkań dostosowana jest do wieku słuchaczy. Naszym staraniem jest, by każdy z uczestników miał możliwość wyboru najciekawszych dla siebie form działalności. Ponadto, by w przyjaznym dla starszych osób środowisku, każdy słuchacz mógł pogłębić swoją wiedzę, rozwijać hobby i talenty artystyczne, a przede wszystkim - by mógł wykorzystać swój indywidualny i niepowtarzalny potencjał.

Szczęście to radość z tego, co się stało z naszym udziałem.

Oferujemy:

 • wykłady otwarte
 • seminaria
 • nauka języków obcych
 • edukację komputerową
 • spotkania z ludźmi nauki, kultury, sztuki
 • wyjścia do muzeum
 • wyjazdy do teatru, na koncerty, do opery i operetki oraz do kina
 • zajęcia sportowe i rehabilitacyjne (pływalnia, joga, tai chi, nornic walking)
 • warsztaty artystyczne
 • rozwijanie własnych zainteresowań
 • posiady i biesiady ze śpiewem i tańcami
 • spotkania integracyjne
 • wycieczki krajoznawcze

Nasze drzewo:

Nasze logo:

Twórcą logo UZW-P jest Pani Danuta Hejneman.

Nasze osiągnięcia:

Prezentacja osiągnięć